דף תרומות בלב אבות - לב אבות

דף תרומות בלב אבות

תרומות ללב אבות

matzeget 0355

התרומות ללב אבות מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 א' לפקודת מס הכנסה. 
בגין כל תרומה שתתקבל תישלח לתורם קבלה עם אישור מוכר לצורכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, ע"ר מספר 580232619 (מעלה אורה – לב אבות).

אנא תמלאו פרטים ותלצחו על הכפתור כדי לעבור לדף התמורות המאובטח

 ש"ח