העסקת בני נוער - מידע - לב אבות

העסקת בני נוער – מידע

העסקת בני נוער בחופש – זכויות הנוער העובד

working on vacation

 

כל זכות – תעסוקת נוער – הפורטל מרכז את הזכויות המגיעות באופן ייחודי לבני נוער העובדים באופן קבוע או בזמן החופשות מבית הספר.

מידע לבני נוער על תעסוקה בחופש / שירות התעסוקה הישראלי –  תקציר על זכויות בני נוער: גיל העסקה, מסמכים ואישורים, שעות עבודה, הפסקות, עבודת לילה, רישום שעות העבודה, שכר המינימום לבני הנוער העובדים, נסיעות לעבודה ועוד.

נגישות