חנוכה שמח מלב אבות - לב אבות

חנוכה שמח מלב אבות

לב אבות ייעוץ להורי מתבגרים
חנוכה שמח מלב אבות
כסלו תשע"ו
 נרות חנוכה
בתי מתחמקת ממני.
מה עושים?
המפגש
עם התרבות המערבית
כועס בגלל
שלא התקבל להדרכה?
 בתי מתחמקת ממני. מה עושים? נרות חנוכה 2 כועס בגלל שלא התקבל להדרכה?
חלה הידרדרות ניכרת בתקשורת ביני לבין בתי בת ה-17. היא מאד עצבנית וכשאני מנסה ליזום שיחות איתה היא מתחמקת. עם חברותיה, לעומת זאת, היא זורמת ושמחה. מה לעשות?
רבנים ואנשי מקצוע מציעים פרתונות ועצות
הראשונים לקנות השפעות חיצוניות הם בני הנוער. בתקופת המכבים, הצעירים הובילו בחדירת תרבות יוון לארץ ישראל. כיצד נחנך אנו את בנינו בהתמודדות עם התרבות המערבית?
תוכנית 'הורות והתבגרות' עם הרב אלישע אבינר
הבן לא התקבל להדרכה בתנועת נוער. הוא קיבל את התשובה כפגיעה אישית ומגיב בכעס ואומר שהוא כבר גמר עם התנועה. איך אפשר לעודד את רוחו ולתמוך בו ברגע הקשה הזה?
נעמי עיני, פסיכולוגית חינוכית מומחית
לב אבות - ידיעון שבט תשעו - תהליך קבלה למוסדות חינוך
נגישות