שבט תשע"ו - לב אבות

שבט תשע"ו

לב אבות ייעוץ להורי מתבגרים
תהליך הקבלה למוסדות חינוך
שבט תשע"ו
 בחירת מקום לימודים - הסרט
סרטון חדש מבית לב אבות בשיתוף עם תיאטרון אספקלריא: בחירת מקום לימודים.
הוריו של יואב נחושים שילמד בישיבה המדעית בהרצליה כמו אחיו הגדול אריאל. אלא כשמבקשים ממנו למלאות את טפסי ההרשמה יואב מסרב לשתף פעולה. איך יגיבו הוריו של יואב? איך יתמודדו עם האכזבה? האם אפשר לשכנע אותו בכל זאת?
בחירת מקום לימודים – שיקולים מרכזיים
בית-ספר פנימייתי? – איך מחליטים?
איך מתכוננים לראיון האישי בישיבה?
 בחירת מקום לימודים - שיקולים מרכזיים בית-ספר פנימייתי? - איך מחליטים? 2 איך מתכוננים לראיון האישי בישיבה?
הלבטים קשים. ההיצע מבלבל. כיצד נצא מזה? נשוב אל הגדרת מטרות החינוך, ובאמצעותה יתברר מה אנחנו מבקשים עבור בנינו ובנותינו.
מאת הרב אלישע אבינר
האם לשלוח את הילד/ה לאולפנה או ישיבה תיכונית עם פנימיה? האם נכון להוציא ילדים מהבית בכל גיל שהוא? מה עלינו לשקול בדילמה זו?
מאת הרב שלמה אבינר
בפני הבנים העומדים לפני מבחני הקבלה לישיבות תיכוניות ניצבת המשוכה שרבים רואים בה הגבוהה מכולן – הראיון האישי. איך מתכוננים?
מאת צביקה מור
לב אבות - ידיעון שבט תשעו - תהליך קבלה למוסדות חינוך
נגישות