בת העוזבת את מקום השירות הלאומי במהלך השנה

דורית שילוח