דוגמה אישית – בין הצהרות להתנהגות אישית

ד"ר דניאל גוטליב