הבן לומד בישיבה ואינו חושב על העתיד

הרב משה ברלינר