"הורות והתבגרות" בנושא: תקשורת בין הורים למתבגרים – כיצד מדברים עם המתבגר?

הרב אלישע אבינר ודורית שילוח