"הורות והתבגרות": מפגש בני הנוער עם התרבות המערבית

הרב אלישע אבינר, הרב דוד סתו והרב עמיחי גורדין