הורות והתבגרות: שיחה עם שלושה ראשי אולפנות על אתגרים חינוכיים

הרב אלישע אבינר, הרב משה נוימן, אביה ששר, אורית בלוך והרב יונה גודמן