החופש הגדול בפתח – תקופה של בחירה

הרב רפי פוירשטיין