הכנת ילדים לקראת מצב חירום

מתוך משבר ושינוי בחיי הילד ומשפחתו / עמירם רביב ועדנה כצנלסון