"אני אוהב אותי" – על הערכה עצמית בקרב מתבגרים ותפקיד ההורים

איילה לויטה ויאיר אפטר