לחץ להדפסהלחץ להדפסהprint

לסרטים הקודמים:

התמודדות בני נוער עם יצר העריות: (1) יצרים דחפים וטהרה

התמודדות בני נוער עם יצר העריות (2) משברים ונפילות