התמודדות חינוכית עם ADHD

הרב אלישע אבינר והרב הד"ר שמחה צ´סנר