זיהוי מצבי משבר ומצוקה אצל מתבגרים שומרי מצוות

מיכל פלהיימר