חברות בין בנים לבנות בגיל ההתבגרות

הרב אלישע אבינר והרב רמי ברכיהו