"הורות והתבגרות": חינוך להתנהלות כלכלית נבונה

הרב אלישע אבינר עם מינדי אייזנר, ינון שויקה וד"ר שלמה נס