חינוך לעצמאות – ברוך שפטרני מעונשו של זה

הרב דעואל (דולי) בסוק