חינוך פנימייתי – מכתב של אמא

לבקשת מחברת המכתב, הדברים מתפרסמים בעילום שם