חינוך של חוויה או חינוך של מאמץ?

הרב דעואל (דולי) בסוק