ילדי ADHD לומדים גמרא. כיצד נעזור להם?

אלכסנדר אשר מושקוביץ