ירידה רוחנית

טליה בריח, עם תגובות מהרב מנחם גולדברג והרב משה זליקוביץ