ירידה רוחנית בקרב בני נוער

מתוך "דבר חברון"/ הרב דוב ליאור