בני נוער ברחוב – עוזבים מסגרת לימודית או מבלים שעות רבות ברחוב

הרב פנחס רובינשטיין