כיצד למנוע את הנשירה מבתי הספר?

הרב אלישע אבינר והרב דוד סמסון