לדאוג או לא לדאוג מן החופש הגדול ?

אבינועם הרש והרב יהודה נוימן