למטה מעשרה טפחים

מתוך נתיבות שלום, מאמרי חנוכה / אדמו"ר מסלונים