"הורות והתבגרות" בנושא: מוכנות ובשלות לנישואין

הרב אלישע אבינר והרב משה ברלינר