מכתב גלוי להורים לרגל קבלת תעודות ילדיהם

הרב יונה גודמן