מצוות החינוך, חינוך ע"י צפייה והזדהות עם ההורה

הרב דעואל (דולי) בסוק