נא להירגע: האיום הוא זבל סתמי ומהנה

חננאל רוזנברג