נשירת בני עולים מבתי הספר

הרב אלישע אבינר והרב דוד סמסון