סוד הקבלה

מתוך "הקבלה" / פרו' יעקב פרנקל, מובא בספר "הייעוץ החינוכי" בעריכת ניצה קאליש