סמכות וצמיחה אישית

הרב אלישע אבינר והרב דעואל (דולי) בסוק