עולמו הדתי של הבוגר (18+)

הרב אלישע אבינר והרב זאב שרון