עליה וקוץ בה – תגובת מתבגרים להרחבת המשפחה

אולפנת צביה ירושלים