פינת הרב גודמן: הכוון לעתיד בכיתה י"ב ושמירת אחריות

הרב יונה גודמן