פינת הרב גודמן: השפעת האפליקציה ווטסאפ

הרב יונה גודמן