פינת הרב גודמן: שינוי בהתייחסות לגרוש / גרושה

הרב יונה גודמן