שירות לאומי – תהליך בחירת השירות והתמודדות עם קשיים

צופית אליצור