שיר הלל למחנכים בתיכון

מתוך אמונת החינוך / הרב אלישע אבינר