שנות העשרים המוקדמות בקרב בנות כזמן של בנייה אישית

אסתי רוזנברג