תהליך בחירת מקום שירות לאומי – תפקיד ההורים

יפה גיסר