תפילת השל"ה הקדוש

תפילה שטוב לאומרה בכל עת, ובפרט בערב ר"ח סיון