בקבוק יין מפואר עם ארבע כוסות יין. ברקע פסל מצרי (ספינקס)
הורות והתבגרות: ליל הסדר – ענין של חינוך
הרב אלישע אבינר והרב יוני לביא

ליל הסדר הוא כולו עניין של חינוך – "והגדת לבנך". מה אנחנו מצפים מילדינו בימי ההכנה המכריעים לקראת ליל הסדר? איך מבקשים עזרה מהילדים באופן שלא נגיע כולנו מותשים, מתוחים ועצבניים לליל הסדר? מה ראוי לעשות בליל הסדר עם הילדים?


הורות והתבגרות: פורים וחינוך לשמחה
הרב אלישע אבינר, הרב יונה גודמן ונחמה קירשנבאום אבינר

בפורים, שמחה מוחצנת מחליפה את השמחה הפנימית והמאופקת של יתר השנה. בפורים ישנם עליזות, שחוק, יין. אבל למרות החריגות של פורים בחיי היהודי, חז"ל לימדונו שהיא לא אמורה לחרוג מהמטרה הכללית של החיים – עשיית הטוב והתקדמות רוחנית בחיים. כלומר, פורים הוא לא יום שבו הותר הרסן, שבו מה שאסור הותר באופן חד-פעמי. אבל המתבגרים לא תמיד מתחברים לפן העמוק של פורים. הם מתלהבים בעיקר משחרור הרסן, מחוסר הפיקוח, מהשתוללות, לגימת יין עד להשתכרות. האם להתערב או לא? איך למנוע נזק לבריאותם משתיית אלכוהול? האם יש דברים שאנחנו צריכים לאסור לחלוטין? איך מחנכים במובן יותר כללי לשמחה נכונה, לשמחה של קודש? איך לעודד ולטפח את השמחה אצל הילדים? – על מזגים שונים אצל ילדים, על ערך עצמי כתורם משמעותי לשמחה, על אקלים בבית כתשתית לשמחה, ועל השקפה אופטימית לחיים.


הורות והתבגרות: שיחה עם שלושה ראשי אולפנות על אתגרים חינוכיים
הרב אלישע אבינר, הרב משה נוימן, אביה ששר, אורית בלוך והרב יונה גודמן

שלושה ראשי אולפנות משתפים אותנו בהתמודדויות החינוכיות שלהם במשך השנה ומראים לנו כיצד אנחנו ההורים נוכל להסיק מזה לגבי ההתמודדות שלנו בבית בחינוך ילדינו.


הורות והתבגרות: כפייה וקבלה מרצון
הרב אלישע אבינר, הרב יונה גודמן והרב אלישע וישליצקי

האם יש ערך לחינוך שהושג על ידי כפייה? היום באופן כללי יש התנגדות רבה לכל סוג של כפייה. בחינוך התפיסה הרווחת היא שכפייה מזיקה ומעוררת דחייה ושהכל צריך להתקבל מרצון – ובוודאי שזה נכון בגיל ההתבגרות. גם אם מצליחים להכניע את הילד כרגע, היא יתנער מאורח החיים שנכפה עליו כשיגיע לבגרות, ואין לראות בזה הצלחה כלל ועיקר. אבל רבון העולם כן נוהג איתנו בכפייה – הוא ציווה אותנו לקיים את התורה בלי לשאול אם אנחנו מעוניינים בכך… בנוסף, חז"ל הבהירו בצורה חד-משמעית שהתורה ניתהנ בכפייה. ולכן האם זה הדגם החינוכי האידיאלי? האם החששות מכפייה באות מהשפעת התרבות המערבית?


"הורות והתבגרות": מפגש בני הנוער עם התרבות המערבית
הרב אלישע אבינר, הרב דוד סתו והרב עמיחי גורדין

הראשונים לקנות השפעות חיצוניות הם בני הנוער. בתקופת המכבים, הצעירים הובילו בחדירת תרבות יוון לארץ ישראל. היום האתגר קשה במיוחד בתרבות הפנאי, שמשדרת מסרים ערכים והשקפות שלרוב מנוגדים למסרים של תורת ישראל. כיצד נחנך אנו את בנינו בהתמודדות עם התרבות המערבית?


"הורות והתבגרות": תופעת החיפוש העצמי של בוגרים
הרב אלישע אבינר עם הרב צחי להמן והרב אביחי רונצקי

בשיאו של גיל ההתבגרות, כשאישיות המתבגר מתבקשת להתגבש, המתבגר נכנס למסלול של חיפוש עצמי. החיפוש הזה עלול להוביל את בנינו ובנותינו לעיתים למחוזות רחוקים, אל המזרח הרחוק, שמה מחפשים את עצמם. עבורינו ההורים הנסיעה הזאת מפחידה, ואנו שואלים "מה לנו עם שרידי האלילות של התרבויות העתיקות על אדמת ניכר? מדוע אי אפשר לעשות את זה כאן?". סטטיסטית הנסיעות להודו הם תופעת קצה, ורבים מחפשים את עצמם כאן בבית. מה שורש תופעת החיפוש העצמי? איך אפשר להבין אותה?


"הורות והתבגרות" בנושא: חינוך למצוות בשמחה בגיל ההתבגרות
הרב אלישע אבינר והרב זאב קרוב

הישיבה התיכונית השניאה על בני הבכור את הלימודים. לשלוח את אחיו הקטן לישיבה? איך לחנך את המתבגרים להתפלל בשמחה? האם אפשר לעודד לפעמים תפילה ביחיד במקום תפילה בציבור?


"הורות והתבגרות": משבר גיל הנעורים
הרב אלישע אבינר והרב מאיר כהן

משבר גיל הנעורים – האם המרד הוא הכרחי? ממקור ביולוגי או מושפע מהחברה? על קפיץ שנמתח אחורה, על מרד כלפי מטה ומרד כלפי מעלה…


"הורות והתבגרות": ממשמעת דתית למשמעות דתית
הרב אלישע אבינר והרב דב זינגר

האם למתבגרים שגדלו בבתים דתיים יש עומק דתי או האם קיום המצוות אצלהם הוא רק עניין של הרגל? האם/איך ניתן לחלץ אותם מן ההרגל ומן ה"מובן מאליו"?


הורות והתבגרות: חינוך חיובי
הרב אלישע אבינר וד"ר שושי פלמור

הפסיכולוגיה החיובית הינה זרם בפסיכולוגיה המדגיש את בניית ומיצוי הטוב שבבני אדם, לצד תיקון ושיקום החסר. בתיאורייה, אושר אמיתי משלב הנאה עם סיפוק – בלי משמעות למעשיו בן אדם לא ירגיש אושר. או במילים אחרות: אם אני בשביל "מה", אני יכול לשאת כל "איך".