"למה לכולם מרשים ולי לא"
הרב יוני לביא

על מידת ההתחשבות בטיעון המנצח..

קבוצת נערים שקופצים ממדרגות גבוהות שעומדות בתוך הים
העיקר הי"ד
הרב יונה גודמן

על החשיבות לחנך את הנוער לעמוד מול לחץ חברתי…


בית (כמעט) ריק
הרב יונה גודמן

על תופעת שבתות חברה של מתבגרים ללא נוכחות ההורים