התלמיד שרצה את המסכה הטבעית שלו
אבינועם הרש

יש כאלו, שמה לעשות, מסכות לא באות להם בטוב. הם מתעקשים משום מה, ללכת עם
הפרצוף הטבעי והאמתי שלהם. בגלל שכל הסביבה שלהם עוטה מסכות והם היחידים
שהולכים טבעי, הם מעוררים המון רעש וקשה להישאר אדישים למראה להתנהגות
שלהם.


מקומה של החוויה הדתית בחייהם של בני הנוער
מתוך אמונת החינוך / הרב אלישע אבינר

יש לפתח בקדושה את כל חלקי האישיות. את השכל על ידי לימוד תורה, ואת הרגש על ידי חוויות דתיות עמוקות.


אין סימטריה
מתוך "מקום בעולם" / חילי טרופר

דאגה לזולת המתגברת על הדאגה העצמית, לזה אני קורא קדושה. האנוש הוא עצם האפשרות של להיות למען האחר (הפילוסוף עמנואל לוינס)


תפילת השל"ה הקדוש
תפילה שטוב לאומרה בכל עת, ובפרט בערב ר"ח סיון

תפילה שתיקן רבינו השל"ה הקדוש (רבי ישעיהו הלוי הורביץ) עבור הורים. שעת רצון מיוחדת לומר את תפילת השל"ה, היא בערב ראש חודש סיון.


יציאה ללימודים מחוץ לבית
הרב אלישע אבינר

יתרונותיה וחסרונותיה של הפנמייה


לפנים – אסופת מאמרים בענייני חינוך והוראה
כותבים שונים, ישיבת מקור חיים

אסופת מאמרים בענייני חינוך והוראה, במלאות עשרים שנה לישיבת "מקור חיים".
עורך: שאול יונתן וינגורט


למטה מעשרה טפחים
מתוך נתיבות שלום, מאמרי חנוכה / אדמו"ר מסלונים

חג החנוכה הוא הזדמנות להדליק את האור גם בקרב בני נוער אשר התרחקו מהדרך ונמצאים במקומות נידחים מבחינה דתית.


דפוסי הורות ותפקוד בבית הספר
פרופ´ עפרה מייזלס וד"ר מירי שרף

ממצאי מחקר אשר בחן את השפעתם של יחסי הורים/מתבגרים על תפקודם בבית הספר בהקשר של הסתגלות לימודית ורגשית, התנהגותית וחברתית בביה"ס.


ירידה רוחנית בקרב בני נוער
מתוך "דבר חברון"/ הרב דוב ליאור

ייתכן שההורים עושים כל מה שיש לאל ידם, ובכל זאת הילדים נטו מן הדרך. מה שצריך הוא החלטיות ואמירה חד-משמעית שבבית יש מחויבות לצורת התנהגות מסוימת. לא ייתכן שבבית של שומרי תורה ומצוות, ילד יחלל שבת בפרהסיה, ידליק את האור וישמע רדיו בקולי קולות, יעשן וישים ללעג ולקלס את כל יושבי הבית.

כריכה של הספר 'אורות הקודש'
חינוך הרצון
מתוך אורות הקודש / הרב אברהם יצחק הכהן קוק

רצונו של האדם הוא הבסיס לכל הווייתו. בילדותו, זקוק האדם לחינוך הרצון על ידי כניעה ושבירה, אך כשהוא גדל רצונו העצמי הולך ונהפך לטוב, ושבירת רצונו גורמת דווקא לנזק. בתפר שבין שתי תקופות אלו אתגר החינוך הוא הקשה ביותר.