ילדותנו השנייה
מתוך "מי שטעם יין הונגרי" / צבי איל ואלי טייב

ילד נולד ואנו נולדים איתו מחדש, איתו אנחנו חוזרים אל הגן ואל משחקי הילדות, אל מרד הנעורים ואל משברי גיל ההתבגרות. החינוך הוא גם חינוכנו שלנו. זוהי ילדותנו השנייה.


חנוך לנער על פי דרכו
מתוך "תפקיד המחנך מול אתגרי החינוך שמציב הנוער" / הרב פנחס רובינשטיין

כל אחד מישראל הוא מדוגל בדבר אחד על כל ישראל, ובדבר זה הוא בחינת מלך על כל ישראל.. וכל אחד יש לו דבר אחד, שבזה הוא נכתר בכתר על כל ישראל. (פרי צדיק ח"ב עמ' 117)


מקום שליבו חפץ
מתוך אמונת החינוך / הרב אלישע אבינר

לעולם ילמד אדם תורה במקום שליבו חפץ, שנאמר: 'כי אם בתורת ה' חפצו' (ע"ז יט א). "מקום" הוא לאו דווקא שטח גיאוגרפי (כגון: בית מדרש, ישיבה או מדרשה) אלא "שטח" רוחני, שיטה לימודית, תוכן. ההתאמה הנפשית לסגנון הלימוד היא תנאי בסיסי להפנמת התכנים הלימודיים בתוך הנפש. בלא התאמה אין שמחה ואין הזדהות. עוד…


כוח הצמיחה ומעשה הבניין
מתוך "זריעה ובניין בחינוך" / הרב שלמה וולבה זצ"ל

אם נותנים לילד לצמוח ולגדול מבלי לבנות אותו – יוצא פרא אדם. אם בונים את הילד מבלי להתייחס אל כוח הצמיחה שבו – עושים ממנו רובוט. הצירוף של שני הדברים יחד, של כוח הצמיחה ומעשה הבניין, זהו החינוך. צריכים לבנות ילד בהתייחסות אל צמיחתו.


להגיע אל ניצוץ נשמתו
מתוך חובת התלמידים / האדמו"ר קלונימוס מפיאסעצנא הי"ד

המחנך שרוצה לגלות את נשמת התלמיד הטמונה והגנוזה בו, לגדלה ולהבעירה… מוכרח הוא להרכין את עצמו אל התלמיד ולחדור אל תוך קטנותו ונמיכותו עד אשר יגיע אל ניצוץ נשמתו הגנוזה אף נעלמה, ולהוציאה להצמיחה ולגדלה. וכיון שכן, לא בכל הנערים שווה הוא החינוך, אלא תלוי הוא בכל נער ונער כפי טבעו, דעתו, מידותיו וכו', ואותם על המחנך להכיר.