חופים מסוכנים הרב אלישע אבינר

כשהילדים מבלים בקיץ בחופים מסוכנים רוחנית ונפשית…


הורות בחופש הרב יונה גודמן

דווקא בימי הקיץ אין חופש מהורות…

חול ים בורח בין אצבעות הידיים - לא הספקנו את מה שתכננו בחופש הגדול
נזכרים בחופש הגדול הרב ליאור זיו

במשך שנת הלימודים הילדים חולמים על דברים שהיו רוצים לעשות לולי הלימודים. במשך החופש החלומות עלולים להישכך וחבל. על חשיבות התיכנון לקראת החופש הגדול.


הסיפוק מהחופש הגדול הרב אלישע אבינר

חבל לחכות עד סוף החופש הגדול להחליט שהחופש לא ניצל במלואו. על כדאיות לערוך סיכומי ביניים ולתכנן את הזמן שנשאר


לא לאבד את הכל בגלל רגע אחד הרב יוני לביא

החופש הגדול הוא זמן של שחרור ופורקן, ולעיתים גם זמן של מעשים חסרי אחריות ומטופשים שגורמים נזק רב. רשימה קצרה של נושאים שכדאי להעלות לדיון עם הילדים.


הורים במשרה מלאה הרב אלישע אבינר

על מי מוטלת האחריות בחופש- עלינו או על ילדינו?


מתי אתה עושה כשאתה קם בבוקר? הרב שלמה וילק

על החופש שלנו, ההורים..


הנוער העובד הרב יוני לביא

על יתרונות התעסוקה בחופש הגדול